Over mij

Regelmatig komen er vragen om kinderen/ jongeren wat extra onderwijs aan te bieden.  Bij schooluitvallers gebruik ik naast de aangeboden stof vanuit de achterliggende school  ook veel ander educatief materiaal. Onderwijs staat hier niet los van  zorg. Het blijft tenslotte mijn  passie om kinderen, scholieren en volwassenen handvatten aan te reiken om het beste uit zichzelf te halen. Talentontwikkeling , bewustwording van de eigen talenten. Ik ga dan ook met plezier op zoek naar persoonlijke uitdagingen om het kind in de eigen kracht te laten geloven en daarnaar te handelen.  Voor thuiszitters is dit een prima manier om les te krijgen en is dit voor hen de juiste weg om de weg  terug naar school te vinden.

Voor de kinderen/ jongeren die wat bijscholing nodig hebben, zijn er diverse cursussen te volgen. Ook deze worden passend gemaakt op de persoon.

Als docent omgangskunde heb ik naast gesprekstechnieken en diverse sociale vaardigheidstrainingen ook een brede bevoegdheid voor LWOO onderwijs en praktijkonderwijs. Het vak omgangskunde zegt het al. Alles wat met omgang met jezelf, anderen en de omgeving te maken heeft .

Natuurlijk blijf ik me bijscholen en afgelopen jaar heb ik de cursussen Ho, stop en niet verder, actief leren leren, begrijpend lezen en trauma-sensitief lesgeven en begeleiden gevolgd. Daar kan ik aan toevoegen het bijwonen van een symposium over psychotrauma bij kinderen en jongvolwassenen en een congres over veerkracht.  Ik heb de training  “vriendenprogramma” gevolgd. Deze training geeft het kind meer zelfvertrouwen en  veerkracht . De training bestaat uit drie leeftijdsgroepen, van 5/7 jaar, 8/12 jaar en 13/17 jaar.

Als kunstenaar in de monumentale kunst kan ik mijn creatieve kant ook inzetten om out off the box te denken. Vaak is dit ook een opstapje om nabij te komen. 1 millimeter per keer is toch een aantal centimeters per maand.

Mijn passie, mijn persoonlijke en professionele ervaring en mijn deskundigheid wil ik graag inzetten in het begeleiden van uw kind.  Huiswerk en het plannen en organiseren daarvan, is vaak in probleem thuis, dus waarom laat u dat niet door een ander begeleiden? Wilt u weten wat ik voor uw kind kan betekenen, neem dan gerust contact op .

Ik werk vanuit Dongen, maar elders is ook geen probleem.

Onderaannemingsschap is  mogelijk.

Partners van samenwerking: Activerendezorgcoachfoliant, Prisma, RSV Breda, Boerderij Buitengewoon Raamsdonk , Paardenmanege De Halderse hoefjes, school Zuiderbos.  SWO PO De Meijerij, Diezecollege van Koraal, Muldersteeg Oosterhout, docentabonnement.