Mogelijkheden begeleiding schoolse activiteiten

  • het leren eigenaar te zijn van het eigen leerproces.
  • samen met uw kind maken we een planning.
  • Hij/zij leert om te gaan met het inplannen van de vakken. Hoeveel tijd er nodig is om het werk te leren/maken.
  • handvatten om sneller en efficiënter te werken.
  • verlengen concentratie en vergroten van de zelfstandigheid.
  • het leren werken aan groepsopdrachten.
  • het plannen van een toets/examenweek.
  • oefenen begrijpend lezen.