Voor wie zijn er workshops

De workshops zijn er  voor bijna elke scholier of student .

Ook jongeren met autisme,adhd, add en aanverwante kunnen gebruik maken van onze workshops. Omdat ze op maat zijn, mag elk individu er zijn zoals hij/zij is.

Samen gaan we op zoek wat jij nodig hebt. Dat kan zijn :

  • inzage in de eigen emoties
  • je creativiteit ontplooien
  • begrijpend lezen
  • plannen en organiseren
  • handvatten zoeken om efficiënter te leren
  • sneller leren lezen
  • dagindeling
  • faalangst/ sociaal emotionele oefeningen
  • huiswerkondersteuning

Wanneer duidelijk is wat jij nodig hebt, maken we samen een plan. Jij blijft zelf eigenaar van je leerproces. Dat je zelf de eigenaar bent  motiveert het en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen zou zelfs leiden tot hogere resultaten (Duckworth, 2009)!

Begeleiding kan zowel kort- als langdurig zijn.