Thuiszitters

Geen enkel kind zou thuis moeten hoeven te zitten.

Studiepapers werkt in  kleine stappen aan de schoolvaardigheden. Het woord “school” zorgt vaak al voor spanningen. Door het aanbieden van rekenen, taal , sociale vaardigheden en  creativiteit laat studiepapers zien dat school ook leuk kan zijn, door middel van opbouwen van succeservaringen. Wanneer het kind weer voldoende vertrouwen heeft gekregen, wordt er met voorzichtige stappen naar een terugkeer op school gewerkt.

Kinderen die langdurig thuis hebben gezeten kunnen niet zomaar een hele week naar school. Er zal een ingroeitraject aangegaan moeten worden met de oude of nieuwe school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.